Všeobecné obchodné podmienky

Objednávka  

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného odoslania objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie objednávky e-mailom ( kópiou objednávky s objednávkovým číslom ), a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

  Storno objednávky zo strany kupujúceho  

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

  Storno objednávky zo strany predávajúceho

 • bez udania dôvodu
  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.Odstúpenie od kúpnej zmluvy  
 • kupujúci môže v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z.. odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, bez udania dôvodu.
  • odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote kupujúci oznámi predávajúcemu písomným oznámením elektronickou poštou, na adresu predávajúceho. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania oznámenia
  • kupujúci odošle tovar na vlastné náklady do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, v pôvodnom balení, bez poškodenia a závad, spolu s kópiou daňového dokladu – faktúrou, na adresu predávajúceho:

Aquamotion ROSA s.r.o.
Priemyselná 1

07101 Michalovce

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

• kontaktujte a informujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy ( uvedenie čísla objednávky )
• e-mailom nám zašlite číslom účtu  pre vrátenie peňazí

Tovar zašlite späť na našu adresu spoločnosti a to za nasledujúcich podmienok:

• tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
• tovar nesmie byť použitý
• tovar musí byť nepoškodený
• tovar musí byť kompletný ( vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd. )
• tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe

Tovar neposielajte doporučene na dobierku a posielajte ho poistený, nakoľko neručíme za jeho dopravu a prípadnú stratu.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vám peniaze za tovar zašleme prevodom na váš účet a to
najneskôr do  7 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

  Dodacie podmienky  

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nieje inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list. Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu a ceny zakúpeného tovaru. Za dopravu zakúpeného tovaru v hodnote do 265 € si účtujeme za dobierku 4,70€. Tovar v hodnote nad 265 € zasielame bezplatne po celom Slovensku spoločnosťou Slovak Parcel Service.

  Cena a spôsob dopravy

Cena dopravy platbou na dobierku v hotovosti je 4,70 € s DPH a cena dopravy pri platbe vopred bankovým prevodom je 3,50 €.
Pri objednávke nad 265 € s DPH je dovoz zdarma.
Dovoz zdarma sa nevzťahuje na tovar ktorý je označený ( dovoz technikom ).
Tovar označený týmto typom dopravy je v cene 10 € s DPH a je doručovaný našou spoločnosťou.
Dopravu a doručenie štandardného tovaru zabezpečuje spoločnosť Slovak Parcel Service.
Spôsob doručenia je kuriérom.
Tovar vám bude doručený po potvrdení vašej objednávky na adresu, ktorú udáte v objednávke.
Za doručený tovar zaplatíte kuriérovi priamo na mieste pri doručení tovaru spôsobom aký udáte pri objednávke.
Môžete zaplatiť kuriérovi v hotovosti alebo platobnou kartou.
V prípade, že pri objednávke udáte spôsob platby predfaktúrou, do 24 hodín vám bude na vašu e-mailovú adresu
zaslaná predfaktúra na objednaný tovar. Po jej úhrade vám bude tovar zaslaný.

  Doprava a cena dopravy / dovoz technikom

Objednávka tovaru s označením ( dovoz technikom ).
Cena osobného dovozu technikom je 10 € s DPH.
Tovar označený ( dovoz technikom ) vám bude osobne doručený našim technikom.
Po zaslaní objednávky vás budeme telefonicky kontaktovať a dohodneme termín dodania.

Z dôvodu maximálnej spokojnosti zákazníka a predaja techniky Husqvarna a John Deere cez e-shop ( nevzťahuje sa pri nákupe v predajni )
vám objednanú techniku doručíme týmto spôsobom:

• osobne doručíme techniku na miesto dodania
• zmontujeme a skompletizujeme techniku priamo u zákazníka ( veľké stroje, traktory a podobne, kompletizujeme na firme )
• odskúšame, nastavíme motor a jednotlivé funkcie techniky
• zaškolíme obsluhu a oboznámime s údržbou stroja

  Dôležité upozornenie – poškodenie zásielky

Naša spoločnosť nezodpovedá za doručenie a prepravu tovaru. Zodpovedná spoločnosť za doručenie je Slovak Parcel Service.
Z tohoto dôvodu odporúčame pri doručení tovaru riadne pred kuriérom skontrolovať vonkajší obal tovaru.
Ak je všetko v poriadku a vonkajší obal nejaví známky poškodenia, tovar prevezmite.
Ak je vonkajší obal poškodený, poprípade aj tovar ( obal je preliačený, roztrahný, poškodený následkom nárazu a pod. )
tovar nemusíte prevziať.
Pozor, v prípade že tovar je poškodený, kuriér musí spísať reklamačný protokol o poškodení tovaru ( zásielky ).
Takto sa poškodený tovar dostane na sídlo našej spoločnosti a škodovú udalosť rieši naša spoločnosť.
V prípade, že prevezmete poškodenú zásielku a tovar bude poškodený a nespíšete s kuriérom reklamáciu o poškodení zásielky,
naša spoločnosť vám takýto tovar spätne neuhradí a nie je ho možné vrátiť.

Zlé zaslanie tovaru – chyba pri odoslaní

V prípade že obdržíte od našej spoločnosti zásielku a zistíte že tovar bol zle zaslaný a jedná sa o tovar ktorý ste si neobjednali,
e-mailom to oznámte našej spoločnosti s uvedením čísla objednávky a položky chybne dodaného tovaru.
Nikdy nezasielajte takto zle zaslaný tovar našej spoločnosti na dobierku.
Naša spoločnosť vás bude kontaktovať a po dohode s vami pre tovar zašle kuriéra.
Následne vám bude doručený správny tovar.

 

  Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@e-zahrada.sk), ak nie je spokojný so spôsobom,
ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu
subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.

ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia,  www.soi.sk alebo iná osoba zapísaná v zozname subjektov
alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby,
na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO,
ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.
Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 Euro.
Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 Euro s DPH.


Ochrana osobných údajov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci oznámi predávajúcemu v elektronickom registračnom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 2. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho, za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa týchto obchodných podmienok.
 3. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne a prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu predávajúcemu.
 4. Predávajúci prehlasuje, že vyššie uvedené osobné údaje o kupujúcom sú nutné pre správnu identifikáciu kupujúceho a budú použité k zaúčtovaniu platby za zrealizovanú objednávku a na správnu expedíciu tovaru. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri predávajúceho a nebudú inak poskytnuté tretej strane.
 5. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.
 6. Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu a zákaznícke konto u predávajúceho. Zákaznícke konto bude deaktivované a všetky osobné údaje, poskytnuté kupujúcim budú zo systému internetového obchodu trvalo vymazané.

Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Pred nakupovaním v obchode je možnosť sa u nás zaregistrovať. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na  serveri, ku ktorej máme prístup iba my, ako majitelia obchodu, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo vstupom do sekcie prihlásenie . V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude vymazané.

Počas Vašej návštevy sú na serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.e-zahrada.sk, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby ich po prihlásení kedykoľvek  zmeniť.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie) .

Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých
zákazníkov.

  Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné a platné v znení uvedenom v internetovom obchode predávajúceho odo dňa ich zverejnenia.
 2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené v internetovom obchode predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.
 3. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodným podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením v internetovom obchode www.e-zahrada.sk

 

V Michalovciach dňa 9.12.2018

Murga