Ochrana osobných udajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Aquamotion ROSA,s.r.o.

nezhromažďuje žiadne osobné dáta, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, keď osoba sama poskytne Aquamotion ROSA,s.r.o. tieto dáta dobrovoľne. Takéto dáta môžu byť získané v prípade, keď sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb servera Aquamotion ROSA,s.r.o. zúčastňujú sa prieskumov, zúčastňuje sa hlasovania atď Akékoľvek osobné informácie identifikujúce konkrétnu osobu nebudú odovzdané, ani predané tretej strane, okrem prípadov keď na to užívateľ bude upozornený v dobe zberu dát. Aquamotion ROSA,s.r.o. si vyhradzuje právo vykonávať analýzy o správaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patrí napríklad: meranie návštevnosti, počet užívateľov shlédnuvších reklamný banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tieto dáta sú k dispozícii tiež jednotlivým zadávateľom reklamy – vždy ako štatistický prehľad, nie menovite. Užívatelia by tiež mali vziať na vedomie, že dáta, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok môžu byť použité treťou stranou. Takéto využitie osobných informácií však nemožno kontrolovať a Aquamotion ROSA,s.r.o. za toto nemôže niesť a neponesie žiadnu zodpovednosť. Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosti, že niektoré informácie o používateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií nášho serveru (napr. IP adresa užívateľovho počítača) a tiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na užívateľovom počítači a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľa, ktorý ho už raz navštívil a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť dizajn a obsah alebo lepšie zameriavať reklamné kampane). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies – elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne.

Na žiadosť užívateľa podnikne Aquamotion ROSA,s.r.o. všetky finančne primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných dát daného užívateľa.

Platné od 1. januára 2010